ONLINE PREDAVANJA

 


Naše udruženje organizuje pripremnu nastavu za polaganje završnog ispita online, pri čemu se ovaj metod održavanja pripremne nastave u praksi pokazao veoma uspešnim.
Naime, generacije današnje dece koja odrastaju u vremenu ekspanzije društvenih mreža i internet sadržaja, ovakav vid učenja usvajaju bez ikakvih problema. Predavanja su veoma dinamična i zanimljiva, a interakcija učenika i mentora je više nego zadovoljavajuća. Prisutnost dece je optimalna, s obzirom da ne gube vreme na dolazak i odlazak sa priprema, a učenici su daleko aktivniji i postavljaju mnogo više pitanja svojim mentorima nego na klasičnim predavanjima. S obzirom na epidemiološku situaciju u zemlji, kao i da će se i redovna nastava u školama usled toga održavati po izmenjenom rasporedu i online, preporučujemo online pripremnu nastavu kao idealno rešenje.
Osim što su cenovno povoljnije i dostupne svima, online pripreme su trenutno i jedini način edukacije polaznika putem koga se obezbeđuje kontinuirano ostvarivanje plana i programa, uprkos drugim nepovoljnim faktorima.
S obzirom na navedeno, jasno je da će vašoj deci u ovakvim okolnostima zaista biti potrebna svaka vrsta pomoći da savladaju gradivo kao i da se uspesno pripreme za završni ispit i dalje školovanje, za koju god srednju školu da se opredele u daljem školovanju.
Posebno napominjemo da je ovakav vid pripremne nastave s obzirom na metod, u celosti dostupan i deci koja žive van Beograda. 

 

Plan i program online nastave

U skladu sa vašim zahtevima i potrebama pripremili smo dve vrste programa koje možete izabrati u dogovoru sa vašim detetom:

Program I

Priprema za polaganje male mature po programu I podrazumeva predavanja iz sledećih predmeta:

 • matematika
 • srpski jezik i književnost

 

Pripreme se održavaju u grupama do dvadesetoro polaznika. Nakon inicijalnog testa iz navedenih predmeta, formiraju se grupe i raspored prilagođen obavezama polaznika. Planirano je da u periodu od oktobra do juna svaka grupa polaznika iz navedenih predmeta ima ukupno 128 časova od toga 64 časova matematike i 64 časova iz predmeta srpski jezik i književnost. Ukoliko želite da pošaljete prijavu za online pripreme udruženja Mentor neophodno je da nam dostavite sledeće podatke polaznika i to:

 • Ime i prezime
 • Kontakt telefon
 • mejl adresu

kao i oznaku programa za koji se polaznik prijavljuje.
Na osnovu rezultata inicijalnog testa, polaznik dobija broj grupe u koju je raspoređen, kao i kompletan raspored časova.

 

Program II

Priprema za polaganje male mature po programu II podrazumeva predavanja iz sledećih predmeta:

 • matematike
 • srpskog jezika i književnosti
 • hemije
 • fizike
 • biologije,

dok ce za predmete istoriju i geografiju polaznici od svojih mentora dobiti skraćeni koncept gradiva koje treba da pripreme za polaganje završnog ispita.
Ovaj vid pripremen nastave podrazumeva rad sa grupama do dvadesetoro dece. Nakon inicijalnog testa iz navedenih predmeta, formiraju se grupe i raspored u skladu sa obavezama polaznika. Nastava će se održavati u periodu od oktobra tekuće do juna sledeće godine. Planirano je da svaka grupa iz navedenih predmeta ima jedan čas nedeljno iz predmeta hemija, fizika i biologija, dok će iz matematike i srpskog jezika i književnosti imati dvočase.
Ukoliko želite da pošaljete prijavu za online pripreme udruzenja Mentor, neophodno je da nam dostavite sledeće podatke polaznika:

 • Ime i prezime
 • Kontakt telefon
 • email adresu

kao i oznaku programa za koji se polaznik prijavljuje.
Na osnovu rezultata inicijalnog testa, polaznik dobija broj grupe u koju je raspoređen kao i potreban materijal i raspored časova.

Prijavu možete poslati na naš email-a: prijem.mentor@gmail.com ili se javiti za više informacija na naše brojeve telefona:  0616008241 i 0644238884