Priprema za polaganje male mature

 


Polaganje male mature kao završnog ispita je veoma ozbiljan ispit za vaše dete i temelj njegovog budućeg obrazovanja.Da li će taj rezultat biti uspešan ili ne zavisi od toga koliko će se dobro pripremiti za završni test. I sama priprema kao i polaganje kako maturskog, tako i prijemnog ispita često su veoma stresno iskustvo i za učenike i za roditelje. Pitanja su brojna:
Da li će imati dovoljan broj poena na testu?
Da li će uspeti da upiše željenu školu?
Da li će ispuniti očekivanja roditelja i nastavnika?
Sve su to pitanja na koja biste voleli da imate potvrdan odgovor.

Rešenje je međutim samo jedno - TEMELJNA I BLAGOVREMENA PRIPREMA.
Šta podrazumeva adekvatna priprema za polaganje male mature u BSU Mentor?
Zahvaljujući  iskustvu i radu sa decom osmislili smo jedinstven program koji se zasniva na tri bitna principa zbog kojih i jeste uspešan.


1. ZAPOČETI SA PRIPREMAMA NA VREME

Dužina trajanja priprema je jedan od najvažnijih faktora koji će odrediti uspešan krajnji rezultat.
Da li mislite da je moguće da se gradivo iz sedam nastavnih predmeta utvrdi za samo dva do tri meseca pred sam ispit?
Naravno da nije.
U tom periodu moguće je da se znanje iz odredjenih oblasti donekle obnovi, dok su sa druge strane učenici u situaciji da u tom kratkom vremenskom periodu moraju da savladaju obimnu literaturu i prisustvuju većem broju pripremnih časova. Samim tim većina učenika će zapostaviti tekuće školske obaveze, treninge i ostale vanškolske aktivnosti kako bi uspela da održe korak sa pripremnom nastavom. Na taj način psihološki pritisak i trema rastu i u većini slučajeva previše obaveza i informacija ne dovode do optimalnih rezultata i uspeha.
Iz navedenih razloga smo u Udruženju Mentor kreirali uspešan program priprema koje traju od oktobra tekuće do maja naredne godine.
Ovo je, kako se pokazalo, optimalan period za koji polaznici mogu bez ikakvog suvišnog pritiska da se uspešno pripreme za polaganje male mature. Sa druge strane naši predavači redovno organizuju testiranja i provere znanja na osnovu kojih će u svakom momentu imati jasan uvid u napredovanje učenika i u njihovo znanje. Na ovaj način i učenici postaju svesni svojih mogućnosti i rezultata i stiču potrebno samopouzdanje koje umanjuje negativan uticaj treme na krajnje rezultate ispita.

 

 

2.INICIJALNI TEST

Naša praksa je da u okviru upoznavanja sa polaznicima organizujemo inicijalni test. Ovaj test predstavlja pouzdan pokazatelj različitih nivoa znanja naših polaznika na samom početku programa. Na osnovu ovih rezultata se dalje formiraju grupe za rad sa učenicima približno sličnih nivoa predznanja.Ovo je takodje veoma važan princip jer se način i tempo priprema prilagođavaju različitim mogućnostima i nivoima znanja učenika, a sve u cilju postizanja najboljeg rezultata za svakog polaznika.


3.ZANIMLJIVA I DINAMIČNA PREDAVANJA

Naši predavači su mladi,uspešni,obrazovani ljudi na završnim godinama renomiranih fakulteta sa najvišim ocenama i najboljim preporukama. Osim što plene svojom energijom i entuzijazmom, svi oni su ne tako davno i sami prošli kroz iskustvo prijemnih ispita, kako za srednju školu, tako i za prestižne fakultete beogradskog univerziteta (Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, PMF, FON), te su u prilici da učenicima prenesu ne samo znanje već i svoja neposredna iskustva i daju korisne savete iz prve ruke.
Takodje, s obzirom da su učenici generacijski bliži sa studentima mentorima nego sa profesorima u školi, komunikacija je znatno olakšana i efikasnija, što se mnogo puta i dokazalo u praksi. Naime, u većini slučajeva, kada učenici imaju problem ili nedoumicu u vezi gradiva, uvek će se radije obratiti za pomoć svom mentoru nego profesoru.
Ukoliko želite da i vaše dete pohađa naš program i bude deo uspešnog tima polaznika, kontaktirajte nas!